[Shortfic | KaiYuan] Lỡ yêu bạn trong game rồi, phải làm sao đây?

Title: Lỡ yêu bạn trong game rồi, phải làm sao đây?

Author: Tử Lăng

Rating: T

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên | Wang JunKai x Wang Yuan

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Category: Fluff, humor (?), một chút xíu võng du, HE

A/N:

– Chuyện tình internet hahahahahaha =))))))

– Trong truyện có sử dụng khá nhiều từ ngữ mạng Trung Quốc. Bối cảnh game trong truyện hoàn toàn là giả tưởng, do tác giả tham khảo từ nhiều nguồn game khác nhau, nếu có BUG xin hãy cho đứa chỉ biết chơi nông trại này biết, cảm ơn nhiều ~

– Truyện được kể từ nhiều góc độ, nhiều bối cảnh, nhiều ngôi tự thuật.

.

.

.

Chapter 1. Online chờ, gấp!

Chapter 2. Có người định dụ dỗ nam thần!

Chapter 3. Người ấy đã không còn là người ấy

Chapter 4. Lỡ đồng ý gặp mặt offline rồi, phải làm sao đây?